Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu

Yakın tarihimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte Gaziantep ve çevresinde meydana gelen değişikliklerle ilgili konuların işlenmesi, bunlara ait (varsa) bilgi ve belgelerin toparlanması, eski tarih ve yakın tarih arasındaki ilişkinin güncelleştirilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi hakkında çalışmalar yapmak.