GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Tarım Çalışma Grubu

Ülkemizde güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirlikle ilgili çalışmalar yapmak,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında toplumda bilinçlendirme yapmak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla önerilerde bulunmak,

İlin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre geliştirme önerilerinde bulunmak,

Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojiler ve bilgiler hakkında çalışma yapmak,

İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları ve projeler düzenlemek,