GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Spor Çalışma Grubu

Kentimizde yapılması planlanan tüm spor faaliyetlerini desteklemek için bilgilendirme ve eğitime yönelik çalışmalar yapmak,

Toplumda düzenli spor alışkanlığını artırmak için tanıtım ve teşvik önerileri sunmak,

Hayatın içinde ulaşılabilir spor alanları oluşturmak ile ilgili fikirler üretmek.