GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Sağlık Çalışma Grubu

Kentimizde var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda halkı bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Sağlık konusunda halkın bilişsel düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlayarak sağlıklı toplum vurgusuna dikkat çekmek.