İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

-İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak adına alınması gereken tedbirler hakkında bilinçlendirme yapmak,

 

-İş yerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgili önerilerde bulunmak,

 

-Yalnız çalışanları aynı zamanda bütün işletmenin ve üretimin güvenliği ve çevrenin korunması hakkında farkındalık yaratmak,