İmar, Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu

GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

İmar, Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu

Kentin mimarisi, estetiği, alt yapı ve ulaşım konularında yapıcı öneriler ve projeler geliştirmektir. Kentin yaşanabilirliğini ayrıca dezavantajlı kişiler içinde günlük yaşamı kolaylaştırıcı fikirler geliştirmek.