GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Millet Bahçesi ve Gaziantep'in Hava Ulaşımı Gündemli Genel Kurul Sonuç Raporu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmek üzere

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na,

24 Ekim 2019 saat 16.00 da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen, “Millet Bahçesi ve Gaziantep’in Hava Ulaşımı” konulu, Gaziantep Kent Konseyi 5. Dönem 1. Olağan Genel Kurulu’nda ortaya çıkan görüş ve öneriler sonrasında, hazırlanan sonuç bildirgesi;

Kent Konseyi Yönetmeliği 6. Maddedeki Kent Konseyi görevleri arasında bulunan, ı)Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesini sağlamaktır .” bendine ve Gaziantep Kent Konseyi Yönergesi 16. Maddedeki, Yürütme Kurulunun Görevleri arasında bulunan, “ j)Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri belediye meclisine sunmak ve uygulamayı izlemek…” bendine istinaden Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmek üzere Gaziantep Kent Konseyi Genel Kurulu Divanı tarafından hazırlanmıştır ve aşağıdaki gibidir.

Yapılacak olan Millet Bahçesi Revizyon İmar Planı ve TOKİ tarafından ihale edilen otopark ve ticari alanlar ile ilgili olarak,

1)      Askıda bulunan İmar planına göre,  Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünden, Valiliği geçmek suretiyle Dereboyu Caddesi’ne,  Maarif’e yada İstasyon Caddesi’ne açılan 30 metrelik bir ana yolumuz kapatılıyor. Bu durum büyük sorunlar yaratacaktır. Ayrıca böyle bir  plan değişikliği yasaya, yönetmeliğe,  Gaziantep’in 1/100.000’lik çevre düzeni planına, Gaziantep’in 1/25.000’lik üst ölçek planına, bunların yanında Master Ulaşım Planına, Gaziantep’in mevcut yapılaşmasına, akla ve mantığa aykırı bir durum olarak değerlendirilmektedir. Meclisimizden bu konunun yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.

 

2)      Millet Bahçesi içerisine TOKİ tarafından yapılan projenin, çevredeki İstasyon Meydanı, Forum Alışveriş Merkezi, Arkeoloji Müzesi, Panorama Müzesi, Gaziantep Kalesi, Şehitler Abidesi, Kültür Yolu vb gibi alan ve yapılar ile ilişkilendirilmeden planlandığı değerlendirilmektedir.  Bu alana yapılacak projenin mutlaka söz konusu alan ve yapılar ile ilişkilendirilmesi, bölgenin bir bütünlük içerisinde planlanması gerekmektedir.

 

3)      Burada bir millet bahçesi ve bir cami yapılması konusunda kesinlikle karşı görüşümüz bulunmamaktadır. Bu alanda her ne yapılacak ise yöre halkına danışılarak ve anı değerleri göz önünde bulundurularak, gerekirse bir kentsel planlama çalıştayı yapılarak, çevrede bulunan tarihi yapılara ve kültürel değerlere uyumlu bir planlama yapılmasını talep ediyoruz. Aldığımız bilgilere ve revizyon imar planındaki belirtilen sınırlara bakıldığında, buraya yapılmak istenilen caminin, ölçek olarak bölgede çok

 

Büyük hacimsel ve ulaşım sorunlar yaratacağı görülmektedir.  Üstelik bu mekansal planlamanın,  valilik binasını da içerisine alacak şekilde yapılması, kamuoyunda tepki ile karşılanmaktadır.

 

Büyük bir Cuma Camisi yapılmasını ve yapılabilecek yer konusunda bilimsel çalışma ile yer belirlenmesini talep ediyoruz. Uzmanların değerlendirmesine sunacağımız 2 önerimiz olacaktır. Birincisi Şehitkamil Belediyesi tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan İpek Yolunun kuzey tarafında Zeugma Müzesi yanında bulun alandır, diğeri ise yıkılacak olan 25 Aralık Devlet hastanesinin yeridir.

 

4)      Tüm bu planlama, sadece 25 yıllık olduğu ve ekonomik ömrünün tamamlandığı söylenerek yıkım kararı alınan Valilik Binası’nı da içerisine almaktadır. Yıkım kararının, yeni valilik hizmet binasının hazırlanmadan alınmış olması, valilik içindeki birimlerin kiraya çıkarak binayı boşaltacak olmaları, binanın güçlendirme projesi yapılmadan, yani yıkım işleminin zorunlu olup olmadığının tespit edilmeden gerçekleşecek olması,  kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmaktadır.  Şayet böyle bir tespit var ise kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.

 

5)      TOKİ’nin ihalesi mevcut plana göre yapılıyorsa yasaya aykıdır çünkü bu alan imar planında hala spor alanı olarak geçmektedir. İhale, askıdaki imar planına göre yapılıyor ise ihaleye çıkan proje, bu plana uyumsuzdur. Ayrıca söz konusu plan askı süreci tamamlanmadan ihaleye çıktığından yasalarımıza aykırılık teşkil etmektedir.

 

6)      Gaziantep ‘teki özel ve resmi günlerdeki tüm kutlamaların ayrıca tüm mitinglerin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanın ortadan kalkması söz konudur ve bu şehir adına kabul edilemez bir durumdur.

 

7)      Askıda bulunan plana göre yapılması planlanan cami Toplam 52.000 metrekare bir inşaat alanına, 21.280 metrekare oturum alanına, 6.900 metrekare  avluya, 82 metre kubbe çapına, 120 metre kubbe yüksekliğine sahiptir. Şimdi bunu Türkiye’nin bilinen en önemli camileri ile kıyaslamak istiyoruz. İstanbul silüetine damga vuran Süleymaniye Camii,  4.454 metrekarelik arsanın içerisinde 3.160 metrekarelik bir yer işgal eder. Binayı Mimar Sinan yapmıştır. 26 metre çapında ve 53 metre yüksekliğinde bir kubbeye sahiptir. 76 metrelik iki, 56 metrelik iki tane minaresi vardır. Türkiye’nin en güzel camisi diye düşündüğümüzde aklımıza gelen yerlerdendir.

 

Sultan Ahmet Camisi; yani batılıların Mavi Camii diye adlandırdıkları muhteşem bir camidir, Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. 4608 metrekarelik arsanın içerisinde 2.662 metrekarelik bir camidir. Kubbe yüksekliği 43 metredir. Kubbenin çapı 23,5 metredir.

 

 

Türkiye’nin en muhteşem mimarlık eserlerinden birisi olan, Mimar Sinan’ın Selimiye Camisi, 2.475 metrekarelik bir arsanın içerisinde 1.620 metrekarelik bir camidir. 84 metrelik, dört minaresi vardır. Kubbe çapı 43, kubbe yüksekliği 31,5 metredir.

Gaziantep Ulu Camii 1320 metrekarelik kapladığı alanda, 33 metre bir kubbe çapı, 76 metrelik iki tane minaresi vardır. 5.500 kişilik kapasitesi vardır. Bu caminin revakları henüz yapılamamıştır. Cami kapasitesi bu revakların yapımı ile 2.000 kişi artacaktır.

Yapılmak istenen camii, Süleymaniye Camii’nden 7 kat, Sultan Ahmet Camii’nden 8 kat, Selimiye Camii’nden 13 kat, Ulu Camimizden 16 kat büyük bir oturum alanına sahip olacaktır. Sonuç olarak bir şey büyüyerek güzelleşmemekte, bir şey büyüyerek muhteşemleşmemektedir. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz.

 

Gaziantep Hava Ulaşımı ve Uçak Seferleri ile ilgili olarak,

1)      Gaziantep’in, sanayi ve ihracat şehri kadar turizm kenti olduğunu öne çıkarmalı, yüksek seviyede yolcu transferi yapacak özel şirketlerin Gaziantep’e seferlere başlamasının ve Türk Hava Yollarının kapasite artışını hızlı bir şekilde yapmasının sağlanması gerekmektedir.

 

2)      Havalimanımızın yurtiçinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri illerine direk sefer yapacak, Merkez Havalimanı konumuna gelebilmesi için çalışma yapılmalıdır.

 

3)      Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla, ülkemizde 13 havalimanından birisi olarak, hava taşımacılığında Uzakdoğu, Ortadoğu gibi ülkelere direk veya bağlantılı uçuşların olması için üst düzeyde çaba gösterilmelidir.

 

4)      Bölgenin taşımasını yapacak kargo uçakları yok. Hatta Gaziantep’te kargo uçakları kalkmadığı için her gün 6 ton baklava Adana havayolu aracılığı ile Almanya ve Amerika başta olmak üzere yurtdışına gönderilmektedir. Bu konuda gereken çalışmalar yapılmalıdır

 

5)      Konunun çözümünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmaların bu iki kurum üzerinde yoğunlaştırılması gerekmektedir.

.

6)      Yer hizmetleri ve sorunları ayrıca ele alınmalıdır.

 

 

Hava Ulaşımı sorunları konusunda,  

 

Bakanımızın, Milletvekillerimizin, Belediye Başkanlarımızın, Oda Başkanlarımızın, tüm STK’ların, sanayicilerimizin, işadamlarımızın daha fazla insiyatif kullanması ve ilgili kurumlarda çözüm için daha fazla gayret göstermeleri gerekmektedir.

 

 

 

Yapılacak olan Millet Bahçesi Revizyon İmar Planına gelince,

 

Kent Konseyi tartışma yeridir, “karar yeri” değildir, ama karar sahiplerinin bilgilendirileceği bir yerdir.  

 

Plan revizyonu ile ilgili yapılacak çalışmayı erteleyerek, nasıl yapılacağını, nereye yapılacağını lütfen bir daha gözden geçirin. Yetkililer imkân sağlarsa Ankara’da görüşlerimizi arz etmek isteriz.

 

Valilik binası yıkılması ile ilgili kafalarda soru işaretleri vardır. Güçlendirme projesi var ise kamuoyu ile paylaşılmalı yok ise mutlaka yapılmadır. Korunma imkanı var ise Milletin malı, Beytül Malı olan Gaziantep Valilik Binası mutlaka korunmalıdır.

 

Yetki ve güç sizdedir, tartışıp ortaya koyduğumuz fikir ve önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz, lütfen bir daha bir daha düşünelim.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

26.10.2019

 

                                                                                                                                                      Dr.Samet BAYRAK

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı

 

Güncelleme Tarihi: 26.10.2019