GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Yürütme Kurulu Toplantısında, Şehrin Sorunları Ele Alındı

Başkan Mehmet Aslan ve Yürütme Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda gündem maddeleri görüşüldü,şehrin sorunlarını tartışıldı.

Güncelleme Tarihi: 15.9.2014