GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Esnaf Çalışma Grubu

Büyük alışveriş merkezlerinin sermaye yükü altında ezilmekte olan küçük esnafımızın sorunlarının ele alınması, destek verilmesi, bankalardan ve kredi kooperatiflerinden alınmakta olan destek kredilerinin çeşitlendirilmesi konusunda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.