GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Eğitim Çalışma Grubu

Kentimizin eğitiminde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,