GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

Çevre Çalışma Grubu

Çevresel  sorunlarda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

Tarım arazilerini korumak için çalışmalar yapmak,

Erozyonla müzadelede ağaçlandırmanın önemi hakkında farkındalık yaratmak,

Sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının korunması gibi çevresel birçok alanda öneriler sunmak,