GAZİANTEP KENT KONSEYİ

Gaziantep Kent Konseyi Nedir?

Gaziantep Kent Konseyi 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu kuruluştur. Bu konseyde karar vericilerin yanısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Afet Kriz Çalışma Grubu
Çağdaş demokratik iletişim kavramları açısından az gelişmişlik sürecini yaşamakta olan Türkiye’de yerel basının sorunlarını kentimizde minimuma indirip farkındalık yaratmak.

Çevre Çalışma Grubu

Çevresel  sorunlarda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
Tarım arazilerini korumak için çalışmalar yapmak,
Erozyonla müzadelede ağaçlandırmanın önemi hakkında farkındalık yaratmak,
Sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının korunması gibi çevresel birçok alanda öneriler sunmak

Eğitim Çalışma Grubu

Kentimizin eğitiminde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak

Esnaf Çalışma Grubu

Gaziantep Halk Kültürü Çalışma Grubu
Kültür zenginliği ile tanınan Gaziantepimizin kültürel yapısına uygun faaliyetler gerçekleştirmek,
Şehrimizde yapılması planlanan kültür ve sanat çalışmaları hakkında tanıtım faaliyetlerini arttırmak ve  yaygınlaştırmak,
Bu alana ilgi duyan insanları bir araya getirerek, şehrin kültür ve sanat estetiği hakkında farkındalık yaratıp hümanist düşünceyi yaygınlaştırmak.

Gaziantep Turizm ve Tanıtım Çalışma Grubu

Gaziantepve çevresinin tarihini ve bu tarihe ait ipuçlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla, zengin kültür mirasının araştırılması ve korunması yönünde vatandaşları eğitici çalışmalar yapar.
Kentlilik bilinci kapsamında kentin tüm özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya yönelik programlar düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar.

Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu

Kentimizde yaşayan hemşehrilerin kentle olan sosyal bağlarını güçlendirmek,
Kendilerine şehrin bir parçası olduklarını hissettirmek ve şehrin her türlü sorunlarını birlikte çözmek ve fikir alışverişlerini devamlı kılmayı sağlamak,

İmar Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu

Kentin mimarisi, estetiği, alt yapı ve ulaşım konularında yapıcı öneriler ve projeler geliştirmektir. Kentin yaşanabilirliğini ayrıca dezavantajlı kişiler içinde günlük yaşamı kolaylaştırıcı fikirler geliştirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

Kent Hayatı Çalışma Grubu

Madde Bağımlılığını Önleme ve Mücadele Çalışma Grubu

Sağlık Çalışma Grubu

Kentimizde var olan sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda halkı bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Sağlık konusunda halkın bilişsel düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlayarak sağlıklı toplum vurgusuna dikkat çekmek.

Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu

Kentimizde yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek teknolojik üretime dayalı ortamların arttırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Spor Çalışma Grubu

Kentimizde yapılması planlanan tüm spor faaliyetlerini desteklemek için bilgilendirme ve eğitime yönelik çalışmalar yapmak,
Toplumda düzenli spor alışkanlığını artırmak için tanıtım ve teşvik önerileri sunmak,
Hayatın içinde ulaşılabilir spor alanları oluşturmak ile ilgili fikirler üretmek.

Tarım Çalışma Grubu

Ülkemizde güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirlikle ilgili çalışmalar yapmak,
Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında toplumda bilinçlendirme yapmak,
Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla önerilerde bulunmak,
İlin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre geliştirme önerilerinde bulunmak,
Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojiler ve bilgiler hakkında çalışma yapmak,
İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları ve projeler düzenlemek,


Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu


Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu